Historie Mariaschool

De Mariaschool

De Mariaschool is een katholieke basisschool voor het primair onderwijs, die de kinderen een positieve kijk op de samenleving wil bieden. Dit doen we door aandacht te besteden aan het ontwikkelen van normen en waarden. Levensbeschouwelijke thema’s en het samen vieren van religieuze feesten nemen hierbij een belangrijke
plaats in. Zo leren we de kinderen verantwoordelijkheid te dragen en betrokken te zijn bij het lief en leed van anderen om zo goed mogelijk te functioneren in de pluriforme samenleving. Onze katholieke school is een open katholieke school, waar iedereen van harte welkom is ongeacht geloof, geaardheid, huidskleur of land van herkomst, mits men de uitgangspunten van de school onderschrijft.

De geschiedenis van de Mariaschool is nauw verweven met die van de kerk aldaar. De toename van de bevolking leidt in 1851 tot de stichting van een eigen kerk en parochie en bouw van een openbare school. Tot dusver waren de kinderen van Langeveen van onderwijs verstoken. Daar Langeveen overwegend katholiek was werden door Burgemeester en Wethouders van Tubbergen schoolmeesters aangesteld met een R.K. levensovertuiging. Toen de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs, volgens de onderwijswet van 1920, in 1921 overal effectief werd, werd ook de signatuur van de openbare school in Langeveen gewijzigd in R.K. Bijzondere School Langeveen.
In 1958 komt de vergunning tot het bouwen van een geheel nieuwe school af, volgens het door het kerkbestuur gehuldigde principe: school en kerk bij elkaar. In 1959 vindt de bouw van de nieuwe school plaats en in 1960 wordt de nieuwe zesklassige school betrokken.
Nadat de wet op het basisonderwijs van kracht werd (01­08­1985) hielden de afzonderlijke kleuterschool De Veenrakkertjes en de Mariaschool voor lager onderwijs op te bestaan. In Langeveen kwam één R.K. school voor Basisonderwijs met de naam Mariaschool.
De Mariaschool ligt aan de rand van het dorp Langeveen en is de enige basisschool in het dorp. Er is veel natuur in de directe omgeving van de school.
De meeste leerlingen van de Mariaschool komen uit het dorp Langeveen. Een aantal leerlingen komen uit Bruinehaar en Itterbeck (Duitsland)
Het leerlingenaantal is op 1 oktober 2016: 136. Deze leerlingen zijn verdeeld over 5 groepen.

Bron: website Mariaschool