Historie Langeveen

Langeveen is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Tubbergen.
Het dorp is praktisch gezien een tweelingdorp samen met buur-buurtschap Bruinehaar, omdat deze kernen tegen elkaar aan liggen en ze ook veel gemeenschappelijk ondernemen. Er is dan ook vaak sprake van de benaming Langeveen-Bruinehaar bij gezamenlijke evenementen en dergelijke. Maar formeel kan het geen tweelingdorp zijn omdat de kernen in verschillende gemeenten liggen (Bruinehaar is gemeente Twenterand, vanouds gemeente Vriezenveen).

De naam Langeveen:

In het Twents
Langeven, ’t Langnven.
Oudere vermeldingen
1840 Langeveen. Kadasterkaarten van rond 1850 vermelden de ligging van boerenerven in het huidige dorpsgebied als “boerenerven in het Noorddrieschichtsveen”.
Naamsverklaring
Betekent ‘het langwerpig veengebied’.(1)

Ligging Langeveen:

Langeveen ligt in het uiterste NW van de gemeente Tubbergen, NW van de kern Tubbergen, en grenst in het O aan Manderveen, in het Z aan Geesteren, in het W aan Bruinehaar en in het N aan Duitsland.

Statistische gegevens Langeveen:

In de Volkstelling van 1840 worden de – toen nog – buurtschappen Geesteren, Harbrinkhoek en Langeveen helaas samen geteld. Gezamenlijk hebben zij in dat jaar 222 huizen met 1.329 inwoners. In Van der Aa(2) wordt Langeveen helemaal nog niet vermeld. In 1843 wonen er 60 gezinnen in de nederzetting.
Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.260 inwoners, ongeveer gelijkelijk verdeeld over de dorpskern en het buitengebied.

Geschiedenis Langeveen:

De woeste gronden en uitgestrekte veenheiden in deze omgeving kennen tot begin 19e eeuw vrijwel geen bewoning. In 1803 krijgt een inwoner van Vasse als eerste officieel toestemming zich in dit gebied te vestigen. In diezelfde tijd worden ook grote kavels grond in erfpacht uitgegeven. En wel om economische redenen. Bewoners uit omliggende dorpen zoals Geesteren, Vasse en Mander met een bescheiden vermogen worden zo in staat gesteld een boerderij te stichten.

Bezienswaardigheden

– Langeveen krijgt in 1843 een waterstaatskerkje met pastorie onder één dak. De katholieken uit Striepe (net over de grens in Duitsland) maken ook gebruik van deze kapel, waar een kapelaan uit Geesteren voorgaat in de erediensten. De Striepenaren horen weliswaar bij de parochie van Neuenhaus, maar dat ligt 3 uur gaans, Langeveen slechts een kwartier. In 1851 wordt het dorp een zelfstandige parochie, door afscheiding van de parochie van Geesteren. In 1853 is het kerkje vergroot en in 1925 afgebroken en vervangen door de huidige RK H. Pancratiuskerk, die tegenwoordig deel uitmaakt van de regionale H. Pancratius Parochie..
– Op het kerkhof bevindt zich een houten klokkenstoel.
– Lourdesgrot aan de Kerklaan, op de hoek met de Hoflandstraat.

Jaarlijkse evenementen
– Carnaval. – Carnavalsvereniging De Turftrappers. – CV De Klippels.
– Paasvuur.
– Autocross (op een zondag in april).
– Volksfeesten Langeveen – Bruinehaar (weekend in juni).
– Concours Langeveen (paardensport) (weekend begin september).
– Turvenloop (hardlopen over 5 of 10 km, eind december).

 

Bron :www.plaatsengids.nl/langeveen