De enige Nederlandse Esker

De enige Nederlandse esker ligt bij Langeveen. Een esker of smeltwaterrug is een heuvel in het landschap of onder de grond die is veroorzaakt door smeltwater onder een ijskap, zoals een gletsjer. De smeltwaterrug in Langeveen is in het Saalien (238.000 – 128.000 jaar geleden) gevormd. Onder het landijs lag hier een smeltwatertunnel waarin grindrijk zand is afgezet. Na het afsmelten van de ijskap bleef dit zandlichaam over. De resten van de esker zijn zichtbaar als koppen in het landschap. In de ondergrond is het systeem nog min of meer aaneengesloten. Later hebben onder invloed van de wind verstuivingen plaatsgevonden en is op de overgang van een hoger en droger naar een lager en vochtiger terrein een dekzandrug ontstaan. De esker bij Langeveen is een uniek verschijnsel in Nederland en als Saalien-relict waarschijnlijk zeldzaam in Europa.

 

Meer informatie over de esker is te vinden op  www.geocaching.com    ( De Twentse Esker)