Dorpsraad

De dorpsraad Langeveen bestaat uit de volgende bestuursleden:
Gerard Avéres (voorzitter)
Marinus Broenink
Gerbert-Jan Hendriksen
Ruben ter Braak
Hans Paus
Bennie ter Grote
Edmond Geers
Gerben Olimulder
Miranda Bosscher-Leus

i. www.dorpsraadlangeveen.nl
e. info@dorpsraadlangeveen.nl