Religie

H.Pancratius parochie
Genootschap:
Rooms Katholieke Kerk
Langeveen
Kerklaan 5
7679VG, Langeveen

Centraal Secretariaat H. Pancratius parochie:
Karin Grunder en Yvonne Kroeze
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-33564002
Bereikbaar op :
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Weekwacht
In dringende pastorale situaties kunt u bellen met de weekwacht: tel. 06-20430155

I. www.hpancratius.nl

Protestantse Kerkgemeente te Tubbergen

Bezoekadres:
Bruinehaar / het Dorpshuis:
Gravenlandweg 18,
7675 TC Bruinehaar
0546 681588

In Bruinehaar wordt ééns in de twee weken de zondagse eredienst gehouden in het Dorpshuis, om 09.00 uur.
De koster is:
mw. S.Snijders-Flims
Gravelandweg 23
7675 TB Bruinehaar
Telefoon: 0546-681369

Bereikbaarheid van de Protestantse Gemeente Tubbergen. Voor de urgente gevallen, het crisispastoraat kunt u contact opnemen met onze scriba Jutta Spijkers telefoon nummer: 0546-621844 of mailen naar scriba@pkn-tubbergen.nl. In urgente gevallen waarbij u geen contact met onze scriba kunt krijgen, kunt u contact opnemen met onze kosters op telefoon nummer: 06 – 23 05 38 81.
Kerkgebouw Tubbergen
de Protestantse kerk:
ds. R. Hattinkstraat 2
7651 CL Tubbergen